torsdag 25 september 2014

Obama: Islam lär fred

Om man utgår från en lögn blir resultatet sällan gott.
USA:s president Obama sade i sitt tal inför FN att islam lär ut fred. ( Islam teaches peace.) Om Obama i sin kamp mot terrorismen utgår från och tror på sina egna ord kommer det knappast att gå väl.
Det finns miljoner och åter miljoner muslimer som inget annat vill än att leva i fred.Men det betyder inte att islams lära handlar om fred.

- För muslimerna är profeten Muhammed den stora förebilden. Allt vad Muhammed gjorde var rätt och bör efterliknas. Muhammed var en krigare och hans lära spreds med svärdets makt.

- Jihad, det heliga kriget hör till alla muslimers plikt.
Risto Soramies skriver i boken "Islam klappar på": "I motsats till vad som ofta påstås hos oss, är det (jihad) framför allt fråga om en väpnad kamp...
... Den del av världen där islam inte råder kallas dar al harb, krigets hus. Islam för med sig fred till världen genom att ta makten och styra. Tills det sker råder i princip krig. Det krävs inte att alla muslimer ger sig ut i krig, men det krävs att hela det muslimska samfundet ser till att islams hus försvaras och utvidgas. Därför hör jihad, det heliga kriget, vid behov till de plikter alla muslimer måste ansvara för. För detta utlovas lön: Må alltså de, som vilja sälja det jordiska livet för det tillkommande, strida för Allahs sak! Den, som strider för Allahs sak och stupar eller segrar, skola vi giva stor lön" (sura 4,76)."

- Fred när alla blir muslimer
Risto Soramies:"Vi får fred och välstånd bara islam får makten överallt, men först då, säger muslimerna."

Det talas om fred men på muslimernas villkor.

Om islam lär ut fred varför ser situationen i de muslimska länderna då ut som den gör och varför har de ofta en lagstiftning som dömer människor med annan tro till döden eller långa fängelsestraff?
Samma behandling eller ofta ännu värre får muslimer som konverterar till en annan tro.
IS måste bekämpas, men samma intolerans, samma värderingar finns i många av de muslimska staterna. IS skiljer sig ur mängden främst genom sin barbariska grymhet och genom att de själva publicerar sina avrättningar på webben och skryter med sin egen grymhet.

För pilen över kartan på Freedom House hemsida så ser du i  vilka länder det inte finns frihet.

Här är länderna där de kristna förföljs mest.Om islam lär ut fred varför förföljer man kristna nästan i varje muslimskt land?
 1. North Korea
 2. Somalia
 3. Syria
 4. Iraq
 5. Afghanistan
 6. Saudi Arabia The open practice of any religion other than Islam is forbidden here and conversion to another faith is punishable by death. Most Christians are expats from Asia or Africa. During 2013, several Christian migrant fellowships were raided by police and tens of worshippers detained and deported. Muslim-background believers run the risk of honour killing if their faith is discovered. Yet a small but growing number of Muslims are coming to Christ and sharing their faith on the internet and satellite TV.The Saudi government is combating terrorism on a national level because it can be a threat to the royal family. However, Saudi funding of terrorism outside the country is the main source of Sunni terrorism in the world.
 7. Maldives
 8. Pakistan Pakistan's Christians are caught in the crossfire between Islamic militant organisations that routinely target Christians, and an Islamising culture that leaves Christians isolated from the rest of the population. The notorious blasphemy laws continue to have devastating consequences for minorities, including Christians. Women and girls from minority groups are particularly vulnerable and sexual assaults against underage Christian girls by Muslim men continue to be reported. In September 2013, a twin bomb attack on Anglican All Saints Church in Peshawar left 89 people dead.
 9. Iran Persecution of religious minorities has intensified in Iran since 2005. This is particularly aimed at the Baha'i, Dervishes - a Sufi religious order - and Christians, especially converts from Islam. According to the state, only Armenians and Assyrians can be Christian. Ethnic Persians are by definition Muslim, therefore ethnic Persian Christians are by definition apostates. This makes almost all Christian activity illegal, especially when it occurs in Persian languages - from evangelism to Bible training, to publishing Scripture and Christian books or preaching in Farsi.
 10. Yemen
 11. Sudan Sudan is a poverty-stricken Muslim country that lost many of its Christians to South Sudan when it became independent in 2011. The regime's leaders are mainly radical Islamist and the ruling National Congress Party a means to further an Islamic agenda. Incidents against Christians include faith related killings, damaging Christian properties, detention and forced marriage as well as arrests, deportations and raids on church offices. Sudanese Muslim-background believers suffer particularly: one believer's family burnt his house down when they discovered he had turned to Christ.
 12. Eritrea
 13. Libya
 14. Nigeria
 15. Uzbekistan
 16. Central African Republic
 17. Ethiopia

Pakistan policeman kills imprisoned Christian pastor accused of blasphemy

Inga kommentarer: