onsdag 24 september 2014

Shana Tova - Gott Nytt År

Rosh Hashana, det judiska nyåret infaller i kväll. En minneshögtid med basunklang kallas den också  i Bibeln.
Högtiden påminner bland annat om att Gud är hela universums Konung, han som dömer världen.
Det onda i den här världen kommer inta att få fortsätta för alltid.

1Tess. 4:16  Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17  Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 18  Trösta därför varandra med dessa ord.

Just do it! The simple meaning of the shofar  (Rabbi Kalman Samuels, Jerusalem Post)
 "...On this Rosh Hashana, let us trumpet the message of the shofar, keep it simple and “just do it” as the wording at the entrance to SHALVA guides us: Do All the good you can In all the ways you can To all the souls you can In every place you can At all the times you can With all the zeal you can As long as you ever can..."

Paulus i brevet till Romarna:
Rom. 12:9 Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. 
10  Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. 
11  Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren. 
12  Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. 
13  Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. 
14  Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. 
15  Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. 
16  Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. 
17  Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor. 
18  Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. 
19  Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. 
20  Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. 
21  Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.

Inga kommentarer: