fredag 19 september 2014

Hamas politik efter kriget

Jonathan D. Halevi har skrivit en artikel om vilken politik Hamas bedriver efter sommarens krig.
Artikeln kan läsas här:
Hamas Policy after Operation "Protective Edge"

Gaza skall snabbt återuppbyggas efter skadorna den drabbades av i kriget
- det är det internationella samfundet samt arab- och muslimländer som skall stå för kostnaderna
- Hamas är av erfarenhet medveten om att terroristattackerna mot Israel inte medför några straffåtgärder från det internationella samfundet utan man kan räkna med generösa bidrag till återuppbyggnaden vilket samtidigt leder till att Hamas kan rusta upp inför nästa sammandrabbning med Israel.

Försoningen mellan Hamas och Fatah skall fortsätta
-samarbetet med Fatah skall bana väg för Hamas maktövertagande i PLO
- alla krafter bör samarbeta för att befria Palestina och återföra flyktingarna

Den väpnade kampen skall fortsätta - inga förhandlingar med Israel
-den politiska och diplomatiska processen måste basera sig på våld som skapar förutsättningar för seger och tvingar fienden att lämna vårt land som den har lämnat Gaza och Libanon.
"...tiotusentals av våra barn och av vårt folk deltar i tillverkningen av vapen och i tunelbyggandet... och de ger inte upp trots svåra förhållanden..."

Den juridiska kampen skall fortsätta för att delegitimisera Israel
- terroristorganisationen Hamas vill att de palestinska myndigheterna skall signera Rom konventionen så att man i Internationella domstolen i Haag kan åtala Israel för krigsbrott.
- Israel har blivit en börda för både öst och väst, för mänskligheten och sätter sig upp mot all moral och etik. Därför har Israel inte längre någon roll att spela i världen, ingen rätt att existera.

Palestina skall ha högsta prioritet bland arab- och muslimstater
- Israel är en fara för alla, kampen mot den är den verkliga kampen

Hamas leader Khaled Mashaa

Inga kommentarer: