torsdag 11 september 2014

President Obama förklarar krig mot IS

USA:s president Obama höll igår ett tal där han förklarade krig mot IS i Syrien och Irak.
Talet visade på den skenhelighet som råder inom politiken när det gäller inställningen till Israel.
Andra stater, speciellt USA, anser sig ha rätt att agera var, när och hur som helst mot terrorister som anses utgöra ett hot, men Israels agerande anses alltid vara oproportionerlig.
Talet berörde inte Israel men man kan inte undgå att förundras av att USA anser sig ha all rätt att slå till mot terroristerna i IS var som helst i världen och utrota dem.
Men när Israel bekämpar en liknande organisation, med liknande målsättning kräver man återhållsamhet och uppmanar till vapenvila. När det gäller hotet mot Israel bör man dessutom komma ihåg att det inte är ett hot som finns på  1000-tals kilometers avstånd utan hotet är bara på några kilometers avstånd och tar sig praktiska uttryck i attacker.

Obama:
Our objective is clear:  We will degrade, and ultimately destroy, ISIL through a comprehensive and sustained counterterrorism strategy.
- Samma målsättning borde gälla i förhållandet till Hamas.

First, we will conduct a systematic campaign of airstrikes against these terrorists.  Working with the Iraqi government, we will expand our efforts beyond protecting our own people and humanitarian missions, so that we’re hitting ISIL targets as Iraqi forces go on offense.  Moreover, I have made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country, wherever they are.  That means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria, as well as Iraq.  This is a core principle of my presidency:  If you threaten America, you will find no safe haven.

- Om du hotar Amerika finn det ingen säker plats för dig - varför ger inte USA sitt stöd för Israel att arbeta enligt samma princip?
Obamas arbetsbeskrivning låter ungefär som Israel offensiv i Gaza - flygbombningar, följda av marktrupper (som åtminstone inte för tillfället skall komma från USA).

Now, it will take time to eradicate a cancer like ISIL.
- Målet är att IS skall utrotas, det är klarspråk.Varför inte samma klarspråk när det gäller broderorganisationen Hamas?

And it is America that is helping Muslim communities around the world not just in the fight against terrorism, but in the fight for opportunity, and tolerance, and a more hopeful future.
- När kristna förföljs som kanske aldrig tidigare i muslimska länder skulle det vara önskvärt att USA:s president skulle kunna säga att Amerika hjälper kristna grupper världen över när de förföljs och  utsätts för terrorism och intolerans, men det gör han inte. (Visserligen nämns kristna tillsammans med sunni-, shiamuslimer och andra minoriteter på ett annat ställe i talet.)

Statement by the President on ISIL

 Obama declares open war on Islamic State Inga kommentarer: