måndag 27 oktober 2014

Byggplaner i Jerusalem väcker reaktioner som vanligt

Israels premiärminister Netanyahu har gett grönt ljus för att planeringen av 1060 ny bostäder får fortsätta i Jerusalems förstäder Har Homa och Ramot Shlomo.
Knappast något annat lands bostadsbyggande kommer över nyhetströskeln utomlands men när Israel bygger ( eller egentligen planerar) följs det vanligen av fördömanden från övriga världen.
Finska YLE har rubriken  "Israel suunnittelee taas uusia siirtokuntia" (Israel planerar igen nya bosättningar ) vilket är direkt missvisande. Det är inte fråga om nya bosättningar utan nya bostäder i Jerusalems förstäder.Men byggandet i förstäderna behöver inte vara något problem om man inte gör det till ett problem. Israel kommer att behålla dehär områden även om det skulle bildas en palestinsk stat så byggplanerna förändrar ingenting.

Inga kommentarer: