torsdag 30 oktober 2014

Sverige erkänner officiellt Palestina

Jerusalem Post skriver att Sverige officiellt kommer att erkänna den palestinska staten idag.
Sweden set to officially recognize Palestinian state 

Utrikesminister Wallström säger att Palestina uppfyller de krav som ställs i internationell lag för ett erkännande. Till det kan man bara säga ???????
- Staten har inga gränser
- Terroristorganisationerna Fatah och Hamas som i praktiken styr varsitt eget område stävar efter att utplåna grannen Israel
- Ingen av dem erkänner Israel om judarnas hemland
- Det finns inga demokratiskt valda organ, presidenten och parlamentet för de palestinska myndigheterna har suttit många år längre än vad de har mandat till
- Det är PLO som har makten när det gäller fredsförhandlingar med Israel
- Sist men inte minst: Den "palestinska staten" ockuperar i sin helhet områden som redan för snart 100 år sedan getts till det judiska folket genom internationella avtal.

Men Sverige tycker det är hög tid att erkänna staten Palestina
Inför mina svenska läsare kan jag inte annat än beklaga.

Tomas Sandell:
... En unilateral deklaration av en palestinsk stat stöter dessutom på en rad folkrättsliga problem. Den palestinska staten uppfyller helt enkelt inte Montevideo-konventionens kriterier för ett erkännande av en ny stat. För att FN skall kunna erkänna en ny medlemsstat krävs bland annat att den nya staten har löst eventuella gränstvister med sina grannstater och att man kontrollerar sitt eget territorium. Den tilltänkta palestinska staten uppfyller ingetdera av kraven. Någon slutlig klarhet om gränserna för en framtida palestinsk stat har inte kunna uppnås mellan den israeliska regeringen och den palestinska myndigheten och kan enligt Osloavtalet fastslås enbart genom förhandlingar."


Sverige hamnar i diktaturers sällskap (SvD Fredrik Malm)
"När utrikesminister Wallström talar om ett erkännande som en ”signal för att åstadkomma en tvåstatslösning” är det värt att notera att hela 50 stater som har erkänt Palestina vägrar att erkänna Israel. Dit hör nästan samtliga medlemmar i Arabförbundet, 18 av 21 stycken. Därtill finns åtta stater som brutit förbindelserna med Israel, bland andra diktaturerna Kuba, Iran och Tchad. Utöver dessa kan nämnas stater såsom Nordkorea, Ekvatorialguinea, Brunei och en rad länder av liknande kaliber. Är sådana regimer ett ”gott sällskap”?

Inga kommentarer: