fredag 3 oktober 2014

Yom Kippur, Försoningsdagen - den heligaste dagen

I kväll inleds firandet av Yom Kippur, försoningsdagen. Då skall man fasta i 24 timmar, avhålla sig från mat och dryck.
Försoningsdagen är dagen då översteprästen på templets tid gick in i det allra heligaste och offrade för folkets synder. Folket försonades med Gud.

Under tiden mellan Rosh Hashana och Yom Kippur har man tid att ställa till rätta saker mellan människor, försonas.
Matteus skriver:
Matt 5:23 Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder, och kom sedan och bär fram din gåva.
 
Matt 6:14 Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser. 
 
Ibland kan vi ställa till rätta saker mellan människor.
 
Men hur försonas vi med Gud?
Jesaja säger:
Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.

  Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.
 
Jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag har återlöst dig.
(Jes.53:5-6, 44:22)

 Heb 9:11  Men nu har Kristus (Messias) kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen,  gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.  Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet,  hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.
Därför kan vi även på denna allvarliga dag glädjas över att våra namn är skrivna i Livets bok.
Inga kommentarer: