tisdag 16 december 2014

Resolutionsförslag till säkerhetsrådet inom kort

Det verkar som om FN:s säkerhetsråd inom de närmaste dagarna kommer att få ta ställning till ett resolutionsförslag som kräver att en palestinsk stat skall bildas inom två år, Israel skall dra sig tillbaka till vapenstilleståndslinjen från 1949 och Jerusalem skall bli huvudstad för den palestinska staten.
Palestinierna har ett resolutionsförslag som Jordanien kanske lägger fram redan i morgon. Frankrike och de europeiska länderna arbetar på ett annat resolutionsförslag som enligt rapporter skulle vara lite mindre Israelfientlig till sin utformning.
Israel har naturligtvis inte varit med och utarbetat någon av resolutionerna och motsätter sig i princip båda.
Enligt Israels åsikt måste en lösning basera sig på förhandlingar där också Israels intressen tillvaratas.
Om palestinierna får en egen stat utan att sluta fred med Israel kommer konflikten att fortsätta.


Eftersom ingen resolution ännu framlagts är det oklart om USA kommer att använda sin vetorätt för att stoppa resolutionen.
I fall en resolution godkänns är det mycket möjligt att den kommer strida mot tidigare resolutioner, t.ex 242.
En resolution skulle antagligen också strida mot FN:s egen grundstadga (artikel 80) där man i enlighet med stadgarna för Palestinamandatet erkänner judarnas rätt att återuppbygga sin nationalstat i området.
Resolutionen kommer också att strida mot vapenstilleståndsavtalet från 1949 där det sägs att stilleståndslinjen inte skall påverka var en framtida gräns skall dras.

I fall en resolution antas i säkerhetsrådet under kapitel VI är det i juridisk mening inget annat än en rekommendation
Antas resolutionen under kapitel VII är det en bindande resolution för medlemsländerna vilket betyder att man även kan använda vapenmakt för att genomföra den.

I vilket fall som helst kan man konstatera att en resolution från säkerhetsrådet som kräver eftergifter av Israel, ger löften till palestinierna och resultat inom två år inte kommer att tillföra något gott.

De närmaste dagarna får visa vartåt det bär av.Pressure remains on Israel as Kerry declines veto guarantee at UN 

No UN Palestinian Veto? Obama’s Tempted. (Jonathan S. Tobin)
" ...What the Palestinians want, in other words, is a way to avoid negotiations that would obligate them in one form or another to end the conflict with Israel as the price of their independence. The problem with negotiations isn’t that the Israelis, even Netanyahu, have been intransigent, but that no matter how much Obama and Kerry tilt the diplomatic playing field in the direction of the Palestinians, a solution must in the end require them to make peace. The UN resolution they want would merely obligate the Israelis to retreat from more territory without any assurances that what happened when they gave up every inch of Gaza in 2005—the creation of a terrorist Hamas state—would not happen again in the more strategic and larger West Bank..."


Inga kommentarer: