tisdag 9 december 2014

Terrorister får observatörsstatus i internationella brottsmålsdomstolen (ICC)

Man kan tycka att det är lite märkligt att terrorister skall ha observatörsstatus i en internationell domstol. Men 122 länder godkände igår Palestina som en observatörsstat i ICC.
Vem är det som man godkänt? Någon palestinsk stat existerar ju inte.
De palestinska myndigheterna och dess samlingsregering som tillsatts av Fatah och Hamas?
Eller kanske PLO som säger sig vara den enda legitima representanten för palestinierna?
Alla av dem har i alla fall starka kopplingar till terrorism.
Palestinians gain observer status at ICC Assembly of State Parties

Inga kommentarer: