onsdag 17 december 2014

Resolutionsförslag till säkerhetsrådet idag?

Enligt The Times of Israel kommer ett resolutionsförslag gällande erkännande av den palestinska staten och Israels tillbakadragande från områden de kom i besittning av under kriget 1967 att läggas fram inför FN:s säkerhetsråd i dag.
Det är det franska förslaget som kommer att läggas fram efter att palestinierna fått vara med och utforma texten. Det betyder enligt tidningsrapporten bland annat att texten ändrats så att den inte längre talar om Israel som judarnas stat.


Idag hålls i Bern en Genevekonvention konferens angående situationen i Gaza, västbanken och östra Jerusalem.
Samtidigt som EU domstolen tar bort Hamas från EU:s terrorlista kommer undertecknarna av Genevekonventionen samman i Bern. Reultatet av konferensen kommer att bli mera kritik av Israel.
Åtminstone Canada och Australien bojkottar mötet, USA och Israel motsätter sig också mötet.
Uttalande från Canada:
“Canada is deeply disappointed by the convening of this one-sided and politicized conference, which serves only to single out one country, Israel, for criticism. Canada has complete faith in the strength of the rule of law in Israel, and we believe the Israelis are capable of investigating matters surrounding the events that took place in Gaza in the summer of 2014.”


EU parlamentet godkände i dag en urvattnad resolution där man i princip erkänner en palestinsk stat, men det talas också i texten om att erkännandet skall gå hand i hand med förhandlingar.


I Israel ser man inte positivt på dagens beslut i Europa.
Netanyahu: Too many in Europe have learned nothing from the slaughter of 6 million Jews
 
Liberman slams EU: Hamas is just like ISIS and al-Qaida
"The foreign minister also criticized Wednesday's European Parliament symbolic decision to recognize a Palestinian state as a move that would harm efforts to restart peace talks. "
 
Anne Bayefsky skriver om en utställning som ordnats i FN:s mänskorättsråds huvudkvarter i Geneve.
Utställningen visar hur FN understöder antisemitism, historieförfalskning och lögner om Israel.
UN: Turning back the clock to pre-1948 is the real endgame
"...The exhibit focused on the alleged crime of creating a Jewish state in 1948 and openly justified the rejection of the partition resolution..."

Tillräckligt med dåliga nyheter för en dag!

Inga kommentarer: