torsdag 9 juli 2015

Does an ‘ally’ have the right to redefine Zionism?

Läsvärd baskunskap som många saknar!
Does an ‘ally’ have the right to redefine Zionism?  (Jerusalem Post)

Inga kommentarer: