fredag 24 juli 2015

Palestinska myndigheterna hedrar terrorister

Några exempel på hur de palestinska myndigheterna under den senaste tiden hedrat terrorister:

 Palestinian Authority heroes:

Uday Abu Jamal var med och dödade fyra personer i en synagoga i Jerusalem för ett år sedan. Han presenteras som en martyr (Shahid).

Mutaz Hijazi försökte mörda rabbi Yehuda Glick senaste år i Jerusalem, också han presenteras som Shahid.

Guvernören över Ramallah lade den senaste veckan ner kransar på gravarna som tillhör terroristerna som  1975 tog sig från Libanon till Tel-Aviv och dödade elva personer när de tog sig in på Savoy Hotell.


Abu Sukkar fyllde 1975 ett kylskåp med sprängämnen och detonerade bomben i Jerusalem varvid han dödade 15 personer.
Guvernören över Ramallah, Laila Ghannam yttrade följande ord när hon hedrade honom med en kransnedläggning:
"Den anda som fanns hos Abu Sukkar är den anda av frihet som brinner i våra själar och våra liv. Vi kommer att förbli lojala till vägen som denne store kämpe gick, han som offrade sitt liv för Palestinas frihet och självständighet."

Palestinian Authority heroes - continued:
Issa Karake, PA Parliament Member and Director of PLO Commission of Prisoners' Affairs, praised the bomber as someone who "set an example": 

Karake: "Ahmad Abu Sukkar was a real man, fighter, and human being who left his mark on everyone. He set an example of giving, resolve, and heroism. We are proud of him for being one of the symbols of the Palestinian national struggle and a symbol of the male and female prisoners' struggle for freedom and honor."

Inga kommentarer: