måndag 20 juli 2015

Israels ambassadör i Sverige om Iranavtalet

Ett ja till iranska kärnvapen betyder ökad terrorism (Isaac Bachman)

"Det är ingen slump att extremister jublar över avtalet som ingåtts om Irans kärnvapenprogram. Förlorarna är offren för terror och förtryck i hela Mellanöstern, liksom Irans kämpande demokratiska opposition, skriver Israels ambassadör Isaac Bachman."


"Iran är världens ledande terrorfinansiär och själva motorn bakom de fundamentalistiska terroriströrelser som nu går på offensiven i hela Mellanöstern. Landet har också visat sig utgöra ett mycket konkret hot mot västerlandet och hela den demokratiska världen.
Utan den hänsynslösa teokratin i Teheran skulle fundamentalistvågen i regionen knappast varit möjlig – och det är ingen slump att extremismens företrädare nu jublar över det avtal som ingåtts med Iran om dess kärnvapenprogram. Ett avtal som i praktiken innebär en seger för terror och fundamentalism och som reser mycket allvarliga frågor inför framtiden.
De tillgångar som nu görs tillgängliga för Iran - inledningsvis kanske uppemot 150 miljarder dollar – kommer utan tvivel att investeras i terrororganisationer som Hizbollah och Hamas och väpnad kamp i en hel rad länder från Irak och Syrien till Libanon och Jemen. De kommer även att användas till att stärka greppet över den iranska civilbefolkning som lever under en av världens mest repressiva regimer. Allt detta sker nu med västvärldens tysta acceptans..."

Inga kommentarer: