tisdag 28 juli 2015

Israeliska sjukhus hjälper svårt skadade barn från Syrien

  Annett Häggblom besökte för en tid sedan Israel och skriver om vad hon fick se och uppleva.

 Alla dessa faktorer gör att sjukhuset har kunnat hemförlova barnpatienter och deras anhöriga som under sin flera veckor långa sjukhusvistelse fått uppleva hur de blivit sedda och omhändertagna av ”sin värsta fiende Israel”. Den upplevelsen har varit chockerande - och överväldigande. Ziv är bara ett av de sjukhus i Israel som till dags dato sammanlagt har vårdat långt över 1000 syriska krigsskadade patienter. Vågar man hoppas på att en sådan omsorg om sin nästa en dag också kan påverka relationerna till grannländerna?

I norra Israel, ovanför Galileiska sjön ligger staden Safed. Det är en stad med blandad befolkning bestående av judar, araber och druser. I staden finns ett universitetssjukhus kallat Ziv Medical Center som betjänar de cirka 250 000 israeler som bor inom dess verksamhetsområde samt försvarsmakten och FN:s fredsbevarare i regionen. Men Ziv är inte ett helt vanligt universitetssjukhus, många av patienterna de senaste åren har varit krigsskadade syrier, vilket har inneburit nya utmaningar för sjukhuset.

Den israeliska försvarsmakten IDF upprätthåller ett fältsjukhus vid den syriska gränsen. Dit tar sig många sårade syrier för att få vård för de skador de fått i striderna inne i landet. I februari 2013 transporterade IDF för första gången 16 mycket svårt sårade syrier till Ziv för att dessa behövde få specialsjukvård, vilket inte ett fältsjukhus har möjlighet att ge. Fram till idag har 500 syriska patienter behandlats på Ziv. Sedan februari 2013 har dessa patienter utgjort knappt 5 % av alla sjukhusets patienter, men tagit upp över 50 % av bäddplatserna på intensivvårdsavdelningen.

Ett område som Ziv har specialiserat sig på är vård av mycket svårt skadade barn. Man har vårdat över 70 barn som alla har varit multiskadade, bland dem 11 där man varit tvungen att göra minst en amputation, och barn som genomgått amputationer redan vid något akutvårdssjukhus i Syrien eller Libanon. Så snart dessa skador läkts tillräckligt mycket provar man ut proteser för barnen och de får också tillgång till hjälpmedel som kryckor och rullstol som de får med sig när de skrivs ut från sjukhuset och får åka hem.

Sjukhuset har en klar filosofi när det gäller vården av mycket svårt skadade barn. Man har funnit några enkla riktlinjer som visat sig ge goda resultat också när skadorna är mycket svåra. För det första betonar man att det är viktigt att barnet får i sig tillräckligt med näringsrik mat. Det här har man konstaterat att också spelar en stor roll vid tillfrisknande från posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En annan princip som på samma sätt är viktig för tillfrisknandet från just PTSD är att så långt som möjligt undvika smärta. I de fall man inte kan undvika ett smärtsamt ingrepp har man bland annat hjälp av speciella ”medicinska” clowner som är hos patienten tillsammans med läkaren. Det tredje man betonar är att barnet ska ha sin förälder eller släkting hos sig på sjukhuset, få leka och gå i sjukhusets skola och i övrigt leva ett så normalt liv som möjligt. Några av barnen har ändå kommit till sjukhuset utan någon anhörig, vilket medfört ytterligare trauman för barnen. Dessa barn får ett speciellt stöd av lokala israeliska araber, som talar barnets språk, och som ställer upp som volontärer och kommer till sjukhuset för att vara tillsammans med barnet 6 timmar per dag.

Alla dessa faktorer gör att sjukhuset har kunnat hemförlova barnpatienter och deras anhöriga som under sin flera veckor långa sjukhusvistelse fått uppleva hur de blivit sedda och omhändertagna av ”sin värsta fiende Israel”. Den upplevelsen har varit chockerande - och överväldigande. Ziv är bara ett av de sjukhus i Israel som till dags dato sammanlagt har vårdat långt över 1000 syriska krigsskadade patienter. Vågar man hoppas på att en sådan omsorg om sin nästa en dag också kan påverka relationerna till grannländerna?

Inga kommentarer: