torsdag 16 juli 2015

Iranavtalet

När man läser tidningsrapporterna om Iranavtalet får man intrycket att ett stort steg mot fred i Mellanöstern har tagits.
Faktum verkar ändå vara att om parterna slutligt godkänner avtalet har man i bästa fall skjutit fram tidpunkten när Iran förfogar över kärnvapen med kanske tio år.
I utbyte mot detta lyfts sanktionerna mot Iran och landet får därmed tillgång till betydligt större ekonomiska resurser.
Avtalet verkar helt klart vara en seger för Iran och USA och de övriga förhandlarna gav efter nästan på alla punkter.
Förhoppningsvis är Iran för tillfället förhindrad att tillverka kärnvapen men det betyder inte att det blir en fredligare utveckling i Mellanöstern.
Om vi bortser från kärnvapenfrågan så är Iran en stat som är en stor understödjare av terrorism. Resultatet av detta syn även utanför Mellanöstern.
Iran stöder Hamas och Islamsk Jihad i Gaza, ekonomiskt och med vapen.
Iran inte bara stöder utan de styr Hizbollah som är en stat i staten i Libanon med en starkare armé än staten Libanon.
Iran är inblandad i striderna i Syrien på Assads sida med egna trupper och via Hizbollah.
Iran är inblandad i striderna i Irak på shiamuslimernas sida så också i Jemen.
Utvecklingen i dessa länder blir inte bättre av att Iran nu får mera ekonomiska resurser att satsa på terrorism och liknande verksamhet.
I Iran respekteras inte heller de mänskliga rättigheterna om man ser på rapporterna från Freedom House.
Enligt Iran Human Rights avrättades över 200 personer i Iran i juni, 12 varje dag.
Amnesty International uppger att Iran avrättat närmare 700 personer detta år fram till mitten av juli.

En faktor som också bör tas med i beaktande är att Iran upprepade gånger har hotat med att utplåna staten Israel och ständigt arbetar med detta mål i sikte.
I Israel betraktas Iranavtalet som ett dåligt avtal av både regeringen och oppositionen. Ifall det visar sig att farhågorna besannas och Iran fortsätter utvecklandet av kärnvapen kan Israel se sig tvungen att ingripa militärt vilket inte är den fredliga utveckling som nu utmålas i väst.

”Ett förbluffande historiskt misstag”

Six Strikes against the Nuclear Deal with Iran (Efraim Inbar)
" EXECUTIVE SUMMARY: The very bad agreement reached yesterday between the Western powers and Iran underscores the weakness of the US; grants Iran nuclear legitimacy; spurs nuclear proliferation in the region; bolsters Iran’s ability to project force and support terrorism; changes the balance of power in the region in favor of Iran; and brings the US into sharp conflict with Israel, leading perhaps to an Israeli military strike on Iran."

 "I have read every mind-numbing page of the Iran nuclear agreement. It is a serious document, negotiated by serious people. It includes a series of impressive restrictions on all aspects of Iran's nuclear program for many years, some lasting a quarter century.
But it is much more than just a technical accord. It is a strategy paper that maps Iran's emergence as a regional power, with the full blessing -- even support -- of the United States and the international community..."

 Document states Tehran can continue enriching uranium at 3.67% for 15 years, can keep 6,104 centrifuges running, 1,044 of them at secretive Fordo siteChart Comparing Statements of President Obama on Iran and President Clinton on North Korea

President Obama's Statement on the Nuclear Agreement with Iran (July 14, 2015) President Clinton's Remarks on the Nuclear Agreement with North Korea (October 18, 1994)
On the Objectives of the Agreements
"After two years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not: a comprehensive long- term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. This deal demonstrates that American diplomacy can bring about real and meaningful change, change that makes our country and the world safer and more secure." "Today, after 16 months of intense and difficult negotiations with North Korea we have completed an agreement that will make the United States, the Korean Peninsula, and the world safer."
On the Content and Implementation of the Agreements
Every pathway to a nuclear weapon is cut off, and the inspection and transparency regime necessary to verify that objective will be put in place.... Because of this deal we will for the first time be in a position to verify all of these commitments. That means this deal is not built on trust. It is built on verification." "This agreement represents the first step on the road to a nuclear-free Korean Peninsula. It does not rely on trust. Compliance will be certified by the International Atomic Energy Agency."
On the Implications of the Agreements
"A different path, one of tolerance and peaceful resolution of conflict, leads to more integration into the global economy, more engagement with the international community and the ability of the Iranian people to prosper and thrive. This deal offers an opportunity to move in a new direction. We should seize it." "It's [this agreement] a crucial step toward drawing North Korea into the global community .... The United States and North Korea have also agreed to ease trade restrictions and to move toward establishing liaison offices in each other's capitals. The offices will ease North Korea's isolation."
On Support for Regional Allies
"We will continue our unprecedented efforts to strengthen Israel's security, efforts that go beyond what any American administration has done before." "And the United States has an unshakeable commitment to protect our ally and our fellow democracy South Korea. Thirty-eight-thousand troops stationed on the Peninsula

Inga kommentarer: