söndag 5 juli 2015

UNHRC röstade för resolution om Gazakriget

FN:s råd för mänskliga rättigheter röstade med stor majoritet för en resolution som behandlade senaste sommars Gazakrig. (41 för, 1 emot (USA) och 5 avstod från att rösta, bland dem Indien)
EU länderna arbetade för att urvattna resolutionen som lades fram av den palestinska delegationen stödd av de muslimska staterna och röstade sedan för den.
Det är ännu ett exempel på EU-ländernas moraliska förfall. Resolutionen i sig själv är omoralisk och ett uttryck för den negativa specialbehandling Israel utsätts för i UNHRC. Det enda rätta skulle ha varit att rösta mot den.

UN Human Rights Council adopts resolution on 2014 Gaza war 

READ: Full text of UNHRC Gaza resolution 

Analysis: Looking at the cup half-full in UN human rights council vote

UN Gaza report incentivizes terror, militaryexperts warn


 "Forty-one of the 47 UNHRC council members voted in favor of the resolution, including the eight sitting European Union members: France, Germany, the UK, Ireland, the Netherlands, Portugal, Latvia and Estonia.

Only the US, which last week slammed the report as biased, voted against. Israeli officials thanked the US for its “principled” position...
... The resolution made no mention of Hamas or of its role in the conflict,..."


 "Prime Minister Benjamin Netanyahu said in response to the vote — which was supported by all European members of the UNHRC — that “the UN’s Human Rights Council cares little about the facts and less still about human rights.” 


Ett exempel på mellanösternpolitik:
Analysis: Making sense of Germany’s vote against Israel in the UN Human Rights Council

Inga kommentarer: