torsdag 9 mars 2017

Arabförbundet varnar USA för att flytta ambassaden till Jerusalem

I ett uttalande i onsdags klargjorde arabförbundet  sin inställning till en eventuell flyttning av USA:s ambassad till Israels huvudstad Jerusalem.

Arabförbundet säger att  etableringen av en diplomatisk beskickning i Jerusalem, eller flyttning av en till staden,  uttryckligen är ett angrepp på  det palestinska folkets rättigheterna och på alla muslimer och kristna, och en allvarlig kränkning av internationell lag".
"Det skulle innebära ett allvarligt hot mot fred och säkerhet i regionen, samt bidra till luften går ur  tvåstatslösningen, och främja extremism och våld."

Här har vi ett exempel på en av huvudorsakerna till att det inte blir fred mellan Israel och araberna. Araberna vägrar erkänna fakta, att Jerusalem i årtusenden varit judarnas religiösa och politiska huvudstad.
Muslimerna håller fast vid att det som en gång erövrats av islam skall för alltid förbli islamsk.

Arabförbundet har absolut ingen rätt att uttala sig på de kristnas vägnar så som de gör. Jag är kristen och det är inget angrepp på mig eller min tro om Jerusalem accepteras som Israels huvudstad. Tvärtom jag ser med glädje på att rättvisa skipas och det är helt i enlighet med min tro kristna tro och vad Bibeln lär att judarna har rätt till Jerusalem.


ARAB LEAGUE WARNS: US EMBASSY MOVE IS ‘SERIOUS THREAT TO WORLD PEACE’(Jerusalem Post)
“The establishment of any diplomatic mission in Jerusalem, or transfer of one to the city, is an explicit assault on the rights of the Palestinian people and all Muslims and Christians, and a serious violation of international law,” the League said.
“It would constitute a serious threat to peace and security in the region, as well as contribute to an implosion of the two-state solution, and the promotion of extremism and violence.”

Inga kommentarer: