måndag 20 mars 2017

Spänt mellan Israel och Syrien

Under de senaste tre dagarna har Israel utfört tre flygbombningar i Syrien.
Israel har redan tidigare gjort klart att man inte accepterar att avancerade vapen smugglas till Hizzbollah i Libanon från Syrien. Israel kommer inte heller att acceptera att Iran och Hizzbollah upprättar baser vid den syriska gränsen mot Israel.
Flygattackerna har haft till uppgift att förhindra att det ovan nämnda sker.
Vid fredagens flygattack försökte Syrien skjuta ner de israeliska planen med luftvärnsmissiler och den händelsen betraktas som den allvarligaste incidenten mellan Israel och Syrien sedan inbördeskriget i Syrien startade.
Enligt FN-resolutionen som gjorde slut på kriget mellan Israel och Hizzbollah 2006 skall Hizzbollah avväpnas och Libanons armé vara den enda väpnade gruppen i Libanon. Så har inte skett och Hizzbollah är nu bättre rustad än någonsin tidigare. Vapentransporter till Hizzbollah är olagliga och strider mot FN-resolutionen.

Israel said to strike Syria for second time in 24 hours, amid threats from Damascus

IDF chief says Lebanon responsible for next conflict with Hezbollah


Inga kommentarer: