torsdag 2 mars 2017

Ensidigt av Watchlist on Children and Armed Conflict

Jag är så trött på organisationer som påstår sig bevaka mänskliga rättigheter men när det kommer till Israel låter politik och Israelhat bestämma hur de agerar. I mina ögon förlorar de därmed sin trovärdighet trots att de kanske gör ett gott arbete på annat håll.
Watchlist on Children and Armed Conflict vill att FN skall placera israeliska armén på "svarta listan"  över länder och grupper som utför allvarlig brott mot barn.
Gruppens rapport om Israel är 9 sidor lång. De palestinska myndigheterna behandlas inte alls trots att deras ledare och skolor uppmanar barn att delta i våldshandlingar.
Med några rader behandlas Hamas och PFLP.
Sorgligt!
UN CHIEF URGED TO ADD IDF TO BLACKLIST


Inga kommentarer: