torsdag 2 mars 2017

Facebook stängde Fatahs Facebooksida - och öppnade den igen

För några dagar sedan stängde Facebook Fatahs sida där man öppet uppmanar till och understöder terror. Men efter protester från de palestinska myndigheterna öppnades sidan igen.
De som har ansvar för Facebooks innehåll har alltså inget emot att Facebook används till att uppmuntra till mord på judar eller att man hedrar sådana som utfört terrorattacker.
Palestinian Media Watch har dokumenterat 130 fall där Fatah på sin Facebooksida gör just detta.

Facebook enables Fatah terror promotion 
by reopening their terror promoting page

Three days ago, Facebook shut down Fatah's terror promoting account. The Palestinian Authority protested the closure as evidence of unfair collaboration between Israel and Facebook against the Palestinians (see below). Yesterday, Facebook reinstated the account, without removing any of the terror promoting material that is regularly posted on the page by Fatah. In 2016 alone, Palestinian Media Watch documented over 130 postsglorifying individual terrorist murderers and terror attacks, and posts encouraging violence and terror.    

The following are examples of the terror and murder promotion that Facebook has reopened for public viewing: Inga kommentarer: