onsdag 23 maj 2018

Vår bakvända värld

FN:s säkerhetsråd diskuterar en resolution framlagd av Kuwait som föreslår att FN styrkor skall sändas för att beskydda palestinierna.
Det är ett bra exempel på hur bakvänt FN och omvärlden reagerar. Palestinierna utför terrorattacker och andra våldsamheter, Israel försvarar sig och FN skall komma och beskydda palestinierna.
USA kommer säkert att stoppa resolutionen men också för de europeiska staterna är det en resolution som är så orealistisk att man kan förvänta sig att de inte stöder den.

U.S. CAN'T STOP SECURITY COUNCIL TALKS ON PROTECTION FORCE FOR PALESTINIANS

Inga kommentarer: