torsdag 23 december 2010

God Jul

Ängeln Gabriel till den judiska flickan Maria:
Gläd dig du benådade, herren är med dig!
Frukta inte Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara Konung över Jakobs hus för evigt och hans rike skall aldrig få något slut.
Den Helige Ande skall komma över dig och den högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son.Frälsningen – den heliga vägen
Jesaja 35

1Öknen och ödemarken skall glädja sig,
hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja.
2Den skall blomstra skönt och fröjda sig,
ja, fröjda sig och jubla.
Libanons härlighet skall ges åt den,
Karmels och Sarons prakt.
De skall få se Herrens härlighet,
vår Guds majestät.
3Stärk kraftlösa händer,
styrk vacklande knän.
4Säg till de försagda:
"Var starka, frukta inte!"
Se, er Gud kommer med hämnd,
vedergällning kommer från Gud.
Han kommer själv och frälsar er.
5Då skall de blindas ögon öppnas
och de dövas öron upplåtas.
6Den lame skall hoppa som en hjort,
den stummes tunga skall jubla.
Ty vatten skall bryta fram i öknen,
strömmar på hedmarken.
7Den glödande sanden skall bli en sjö,
den torra marken vattenrika källor.
Där schakalerna har sina lyor
skall det växa säv, vass och bambu.

8En banad väg, en vandringsled, skall gå där,
och den skall kallas "den heliga vägen".
Ingen oren skall färdas på den,
men den är till för dem.
De som vandrar den vägen skall inte gå vilse,
även om de är dårar.
9Lejon skall inte finnas där,
rovdjur skall inte komma dit.
De skall inte finnas där,
men de återlösta skall färdas på den.
10Herrens friköpta skall vända tillbaka
och komma till Sion med jubel.
Evig glädje skall kröna deras huvuden.
Fröjd och glädje skall de få,
sorg och suckan skall fly bort.

Inga kommentarer: