måndag 13 december 2010

Varför spränger någon sig i luften?

Ett exempel på den ideologi som ligger bakom det vanligt folk ser som vansinnesdåd. Videoklippet från Hamas TV 3 december. Rapporterat av Palestinian Media Watch.
Hamas: Kill Christians and Jews "to the last one"
"Allah, oh our Lord, vanquish Your enemies, enemies of the religion [Islam] in all places.
Allah, strike the Jews and their sympathizers, the Christians and their supporters, the Communists and their adherents.
Allah, count them and kill them to the last one, and don't leave even one."

Inga kommentarer: