söndag 12 december 2010

Israel - USA - EU

Herb Keinon skriver i Jerusalem Post en artikel där han förklarar varför Israel litar på USA, trots att de kan ha olika åsikter men däremot inte har något förtroende för Europa. Han utgår från Hillary Clintons tal i fredags och ett brev som flera beydande europeiska påverkare skrivit till EU:s "utrikesminister" Ashton.
Trots att Clinton kommer med kritik mot Israel erkänner hon Israels svåra säkerhetspolitiska läge med fiender som Iran, Hamas och Hizzbollah.
De europeiska påverkarna däremot nämner inte Iran, Hamas eller Hizzbollah, inte heller Israels säkerhetssituation eller palestinsk terrorism. Däremot uppmanar de till sanktioner mot Israel och förutsätter att en palestinsk stat skall bildas på en yta som motsvarar 100% av området som Jordanien ockuperade före 1967 (västbanken) och staten skall ha östra Jerusalem som huvudstad. Om inte parterna kan komma överens skall saken överföras till det internationella samfundet.
Så varför skulle palestinierna vara intresserade av att förhandla?Om de inte förhandlar kommer det internationella samfundet med arabländernas och EU:s stöd slå fast en lösning på problemet där palestinierna inte behöver kompromissa med sina krav.
En annan sak är om internationella samfundet är beredd att sända trupper till området för att genomföra beslutet och stanna där för att garantera "freden".

Analysis: Clinton speech, EU letter, explain J'lem policy
Anyone still wondering why Jerusalem welcomes US involvement in the diplomatic process, but would rather keep the EU far off on the sidelines, need only to have listened to US Secretary of State Hillary Clinton’s speech Friday night, and then read a letter sent earlier last week by former EU officials, to understand the reason.

EU paper unlikely to threaten Israel with sanctions

'Erekat calls on EU to recognize a Palestinian state'

Inga kommentarer: