torsdag 16 december 2010

Israels situation i dag

Igår kunde vi läsa att Hamas säger att de är redo för en konfrontation med Israel.
Hizbollahs ledare Nasrallah har också hållit ett par tal de senaste dagarna, bl.a. säger han att Hizbollah inte är rädd för Israel och inte kommer att förändra sina målsättning samt att de är starkare nu än tidigare. (Hizbollahs målsättning: att genom våld upprätta en muslimsk stat där Israel idag existerar)
Nasrallah klargjorde ännu en gång att Hizbollah inte kommer att acceptera att den internationella undersökningen om vem som mördade före detta libanesiska PM Hariri utpekar Hizbollah som skyldig. Resultatet av undersökningen kommer snart att tillkännages och förväntas skapa oroligheter i Libanon.
Enligt rapporter verkar Hizbollah också ha problem med Iran. Iran skall skära ner sitt understöd till organisationen med 40 % ( de senaste åren har den militära hjälpens värde uppgått till ca 1 miljard dollar). Enligt Jerusalem Post kommer inte heller Hizbollahs ledare och Irans representant som skall övervaka verksamheten överens särskilt väl.
Nasrallah: Hizbullah stronger, no longer scared of Israel
Iran said to have cut Hizbullah aid by 40%
Varken Hamas i söder eller Hizbollah i norr verkar vara beredda till några kompromisser med Israel men också de palestinska myndigheterna på västbanken vekar ointresserade av samarbete med Israel.
Palestinierna vägrar förhandla med Israel och verkar nu arbeta för att omvärlden skall erkänna en palestinsk stat utgående från vapestilleståndslinjen mellan Israel och Jordanien från 1949 (felaktigt kallad 1967 års gräns).
I denhär frågan verkar de palestinska ledarna inte vara överens. Premiärministern säger att palestinierna inte kommer att gå till FN för att få ett erkännande medan andra representanter för de palestinska myndigheterna idag säger att de har bett Frankrike, Storbritannien, Sverige, Danmark och EU att erkänna 1967 års gränser mellan Israel och Palestina.
Palestinians turn to Europe for statehood recognition
Arab League to turn to UN for anti-settlement resolution
Vi har alltså en situation där Israel har fiender i norr (Hizbollah) och söder (Hamas) som är bättre rustade än förr och väl motiverade för fortsatta strider.
I öster finns de palestinska myndigheterna som inte vill ha något fredsavtal utan ett internationellt erkännande av Palestina enligt "gränserna" från 1967.
Judar som bor på västbanken måste flytta bort, deras närvaro försöker man framgångsrikt framställa som illegal.
FN:s säkerhetsråd kommer antagligen att på arabländernas förslag anta en resolution om saken inom kort (ifall inte USA lägger in sitt veto).
Samtidigt håller palestinierna hårt fast vid att de palestinska flyktingarnas ättlingar måste få rätt att flytta "tillbaka" till Israel.
The returning issue of Palestine's refugees
Palestiniernas målsättning är således att få ett erkännande för en palestinsk stat fri från judar utan något fredsavtal. Efter detta kan de fortsätta att kräva och kämpa för att "flyktingarna" skall få rätt att bosätta sig i Israel. I princip samma målsättning om Hamas och Hizbollah men man använder lite andra medel.
Det är fullt möjligt att EU kommer att tillmötesgå palestiniernas önskemål och erkänna en palestinsk stat 2011. Redan för ett år sedan gjorde man uttalanden i den riktningen, läs:Planen EU stöder .

För oss som tror att Bibelns Gud verkar i historien och speciellt i förhållande till sitt egendomsfolk blir denna situation intressant. När omvärlden erkänner Palestina med 1967 år "gränser" har Landet delats av hedningarna. Redan för ca 2500 år sedan skrev profeten Joel att hednafolken skulle dela landet. (De har delat mitt land Joel 3:2)
Idag står vi på tröskeln till att detta skall inträffa.
När detta händer får vi förvänta oss att Gud, när han anser tiden mogen, samlar hednafolken för att döma dem. (enligt samma bibelvers)

Notera:Israel säger sig vara beredd att efter förhandlingar och ett fredsavtal gå med på att en palestinsk stat bildas men som det nu ser ut kommer det att vara hedningarna som delar landet utan något fredsavtal mellan parterna.
En artikel av Israels vice PM Moshe Ya'alon:
The Palestinians Are the Real Obstacle to Peace

Inga kommentarer: