söndag 16 januari 2011

Antisemitism inom FN

Anne Bayefski har skrivit en artikel om antisemitismen inon FN, en läsvärd artikel: How much anti-Semitism is too much?
Under år 2010 var 80 % av FN:s generalförsamlings resolutioner som kritiserar ett specifikt land riktad mot den judiska staten Israel. Endast sex av FN:s 191 andra medlemsstater utsattes för kritik angående mänskorättssituationen.
Hälften av alla resolutioner som FN:s mänskorättsråd hittills gett, som fördömer ett specifikt land, har nu riktats mot Israel.

Inga kommentarer: