måndag 31 januari 2011

Fokus på Egypten

Det är Egypten som är i fokus för tillfället. Härunder några artiklar, en behandlar palestiniernas inställning till händelserna i Egypten, en annan USA:s komplicerade relation till Egypten.
Lite information om Muslimska brödraskapet finns i följande artikel: Background: Who are the Muslim Brothers?
Det som omvärlden kanske mest fruktar är att Muslimska brödraskapet skall få makten i Egypten, och det behöver inte ske genom våld. När omvärlden hoppas på en demokratisk utveckling i Egypten kan det mycket väl betyda att just Muslimska brödraskapet kommer till makten. MB är den bäst (och kanske enda av någon större betydelse) organiserade oppositionsgruppen i Egypten.
Läs också : Quo Vadis Egypten? En artikel på svenska av Arieh Fürth

For Palestinians, Egyptian unrest is bittersweet
"Ordinary people cheer on protesters, but Hamas and Fatah are both hesitant to take sides. "

Analysis: The US moral conundrum in Egypt
American leaders are wrestling between Washington's demands for democracy and strategic coziness with dictatorial regimes.

1 kommentar:

Anonym sa...

Thank you for the work you have done into the post, it helps clear up a few questions I had.