söndag 23 januari 2011

Utredning om Gaza flottiljen

Turkel kommissionen har publicerat första delen av sin undersökning angående Israels bordning av Mavi Marmara och flera andra fartyg den 31 maj 2010.
Kommissionen har tagit ställning till
a) om blockaden av Gaza är i enlighet med internationell lag
b) om Israels agerande vid bordningen var i enlighet med internationell lag
c) Gaza flottiljens deltagare och deras agerande.
Turkel kommissonen är en israelisk utredning men det finns två internationella observatörer med i kommissionen.
Man kan i korthet säga att kommissionen konstaterar att Israel agerat i enlighet med internationell lag och soldaterna som utförde bordningen agerade professionellt.
Ombord på skeppet Mavi Marmara där våldsamheter utbröt fanns medlemmar av den turkiska gruppen IHH som understöder Hamas. Gruppen hade mer eller mindre tagit över kontrollen av skeppet och var rustade för strid när de israeliska soldaterna bordade fartyget utrustade med kravallutrustning, inte stridsutrustning.
Den första israeliska soldaten som firades ner till skeppet knivhöggs och kastades ner till ett lägre beläget däck, den andra sköts i magen.
Man behöver kanske inte säga att Turkiets premiärminister anser att utredningen är värdelös.

Läs en summering av rapporten här (med bilder och videolänkar):Behind the Headlines: Turkel Commission publishes first part of report

Läs hela rapporten här (296 sidor):
The Public Commission
to Examine the Maritime
Incident of 31 May 2010

Inga kommentarer: