måndag 17 januari 2011

Turbulens i Israel och arabvärlden

I Israel har försvarsminister Ehud Barak tillsammans med fyra andra parlamentsledamöter brutit sig ut ur Arbetarpartiet och bildat en egen grupp, Atzmaut. Detta har i sin tur lett till att Arbetarpartiets övriga ministrar har avgått. Arbetarpartiet som under Israel historia varit en maktfaktor att räkna med har nu inte längre mycket inflytande.
Premiärminister Netanyahu måste nu göra en del omorganiseringar i sin regering.
Barak: New faction to be 'centralist, Zionist, democratic'
Netanyahu: This gov't will be around for years to come

En del arabstater ställs inför större utmaningar, besvärligast är situationen för tillfället kanske i Tunisien och Libanon. En analys av läget i länderna kan läsas här: (på svenska) Arabvärlden i gungning. Tunisien, Libanon och Haririmordet (Arieh Fürth)
"Under den sista sista veckan har arabvärlden kommit i en ordentlig gungning och ingen kan helt förutsätta vilka följderna blir. I Tunisien har en åtminstone till synes stabil men ytterst odemokratisk och korrumperad regim störtats till följd av allvarliga gatudemonstrationer som den tunisiska armen nekade öppna eld mot och därmed avgjort regimens öde. I Libanon har den nationella samlingsregeringen fallit efter att Hizbollah och med dem allierade fraktioner (8 mars rörelsen) lämnat regeringen i protest mot att premiärminister, Saad Hariri, nekat att på förhand förkasta resultaten från den av FN tillsatta undersökningskommission som haft uppdrag att fastställa ansvaret för mordet på den tidigare premiärministern, Rafik Hariri, (tillika far till Saad Hariri)."
Läs hela artikeln här.

Inga kommentarer: