tisdag 8 mars 2011

Dags för EU att förändra sin grannskapspolitik och stöda Irans demokratiska opposition

Ett pressmeddelande från European Coalition for Israel :
Dags för EU att förändra sin grannskapspolitik och stöda Irans demokratiska opposition
Bryssel, 28 februari 2011
Europeiska Unionen har underlåtit att agera för demokratiska reformer bland sina närmaste grannar runt Medelhavet, skriver European Coalition for Israel i ett ställningstagande måndagen 28.2. I stället för att stöda oppositionsrörelserna som nu omskapar regionen, har EU hållit gamla despoter vid makten genom att ge dem viktiga handelsmöjligheter i Europa och legitimerat deras maktställning. Nu måste EU allvarligt omvärdera sin grannskapspolitik för att kunna stöda medelhavsregionens demokratisering.
När järnridån föll 1989 vidtog EU omedelbart åtgärder för att stöda de nyss befriade länderna att bygga upp demokratiska institutioner genom finansiell och teknisk hjälp . Om EU och det internationella samfundet försummar att stöda den demokratiska oppositionens strävan till universella värden (yttrandefrihet, trosfrihet mm) kommer upproret att ha varit förgäves och dessa länder snart återgå till autoritärt styre. Politiska krafter som försöker upprätta sharialagar och sprida hat i sina samhällen kan under inga omständigheter understödas av det internationella samfundet.
Den senaste utvecklingen i Tunisien, Egypten och Libyen påkallar en grundlig omvärdering av nuvarande EU-understödsmekanismer , som tex det Euro-Mediterrana partnerskapet. Hur kommer det sej att EU under senaste år uttalat sej mer mot den nuvarande regeringen i Israel än mot de despoter som nyligen fallit? Genom att vägra öka handelsförbindelserna med Mellanösterns enda demokrati har EU sänt en klar signal att det mer bekymrat sig om sina egna strategiska intressen än om att befordra demokrati och lagligt styre i området.
EU behöver nu moraliskt kurage att stå upp för sina egna grundvärden och övertygelser. Den gamla strategin, nämligen att vänta tills revolten nästan är genomförd innan man tar ställning, håller inte längre. Nu är det dags för EU att konsekvent stöda förändrings- och reformkrafterna i regionen genom att också hjälpa oppositionen i Iran , där två av dess ledare , Mir Hossein Musavi och Mehdi Karroubi, just nu fängslats. Om EUs ledare menar allvar har de nu ett gyllene tillfälle att tala ut i tid mot en av de grymmaste och farligaste despoterna som fortfarande är vid makten i Iran. Detta skulle inte bara tjäna det internationella samfundets intressen utan också det iranska folkets, som förtjänar samma möjligheter till reformer och demokrati som Egypten, Tunisien och Libyen.

Inga kommentarer: