söndag 20 mars 2011

Stubb om Libyen - prejudikat för militärt ingripande

Finlands utrikesminister Alexander Stubb säger enligt Hufvudstadsbladet såhär om beslutet att ingripa militärt i Libyen.
HBL:
Enligt Stubb är det fråga om ett prejudikat som ökar det internationella samfundets ansvar att ingripa vid brott mot mänskliga rättigheter.

–Vi kan inte se mellan fingrarna när det föregås brott mot mänskliga rättigheter och människor dödas, sade Stubb till FNB.
–Det här är en varning till alla diktatorer i världen som försöker bete sig lika: det visar att ingen är utom räckhåll för internationell rätt.


Nu frågar jag mig, var skall det internationella samfundet militärt ingripa näst där det begås brott mot de mänskliga rättigheterna och människor dödas?
I Syrien skjuts demonstranter, samma sak händer i Yemen och Bahrain. Iran bryter också mot de mänskliga rättigheterna och Kongo i Afrika är ett annat stort problem.
Hur skall man komma överens om var nästa attack skall sättas in för att avsätta en grym diktator eller regim som bryter mot de mänskliga rättigheterna och dödar människor?
Det internationella samfundet representerat av FN:s generalförsamling och FN:s råd för mänskliga rättigheter har under lång tid varit överens om att Israel är den stat som oftast och värst bryter mot de mänskliga rättigheterna och dödar människor, åtminstone om man skall utgå från antalet resolutioner som fördömer Israel. Libyen har däremot fått gott betyg och suttit med i FN:s råd för mänskliga rättigheter och sett till att rådet riktar sin uppmärksamhet på "rätt" stat. (Här kan man se en karta på var problemomådena finns på riktigt)
Eftersom det enligt utrikesminister Stubb nu finns ett prejudikat för militärt ingripande kanske FN kommer överens om att Israel står näst i tur?

Inga kommentarer: