fredag 18 mars 2011

Glad Purim!

Purimhögtiden infaller i år på söndag (inleds på lördag kväll).
Såhär beskriver israeliska ambassaden i Stockholm högtiden:
Purim är ännu en rabbinsk högtid i början av våren och infaller den 14:e Adar (den 15:e Adar i städer omringade av mur). Purim firas till minne av judarnas befrielse från belägringen de levde under i Persiska riket under kung Artaxerxes, vilket återges i Esters bok i Bibeln.
Denna högtid kompenserar högtidligheten som präglar många av de andra judiska helgerna, och påbjuder istället munterhet och uppsluppenhet. Skolorna håller stängt, allmäna festligheter hålls överallt, tidningarna publicerar skämtnotiser som påminner om 1:a april, barn (liksom vuxna) klär ut sig i maskeradkostymer och när den festlika läsningen av Esters bok sker, ljuder skrammelredskap närhelst Haman's namn nämns. Ortodoxa judar dricker sig smått berusade, inom vissa gränser, och utför en detaljerad lista med plikter: man skänker allmosor, man läser Esters bok både på kvällen liksom morgonen efter, man utbyter läckerheter och firar med en fullfjädrad högtidsfest.


Esters bok är nyttig läsning även för icke judar och Purimhögtiden är en lämplig tidpunkt för det.

I följande artikel beskriver Barry Davis något av Purimhögtidens program i Israel:
The national Purim circuit


Att hotet och hatet mot judarna som Estersbok berättar om finns kvar ännu idag påminns vi om bl.a. genom att raketer idag igen avfyrades från Gaza mot Israel och genom att Israel är tvungen att av säkerhetsskäl stänga gränserna till västbanken och Gaza under högtiden:
6 mortar shells fired from Gaza hit western Negev

Anti-tank Missile Fired at IDF Force Near Security Fence in Southern Gaza Strip

General Closure of the West Bank and the Gaza Strip during Purim

Ledare i Jerusalem Post:
Purim’s message

Inga kommentarer: