torsdag 3 mars 2011

Israeler och palestinier på jordbruksmässa i Tel-aviv

En stor jordbruksmässa har ordnats i Tel-Aviv. Israels jordbruksminister Orit Noked vandrade genom utställningsområdet tillsammans med palestinske jordbruksministern Ismail Daiq. Med på mässan fanns också 400 palestinska jordbrukare.
"Vi har våra produkter och vill ge de israeliska jordbrukarna en chans att lära känna vår produktion" säger Ismail Daiq.
Samtidigt är palestinierna intresserade av israelisk jordbruksteknologi som är av världsklass.
Det palestinska jordbruket är ett traditionellt familjejordbruk men man är intresserad av nya metoder och att använda israeliska innovationer t.ex. när det gäller bevattning.

Palestinian farmers hawk wares at Israel agricultural fair (Jerusalem Post)
Hawking olive oil, cherry tomatoes, beer and other traditional products, Palestinian farmers and agri-business people participated for the first time at the Agro Mashov international agriculture exhibition held in Tel Aviv on Wednesday. Taking their place among the glitzy Israeli stalls pushing everything from high tech fruit sorters, genetically modified fruit flies and sophisticated milking sensors, the Palestinians came seeking not only business deals, but in search of Israeli innovations. “This year we have our corner as the Palestinian Authority. We have our products and we wanted to give a chance for Israeli farmers to see our productions,” Palestinian Agriculture Minister Ismail Daiq told The Media Line. “And, at the same time, we are looking to benefit from the transfer of the technology from Israel.” Among the thousands to attend the self-proclaimed “World Cup of Agriculture,” were about 400 Palestinian farmers from the West Bank.

Inga kommentarer: