måndag 18 april 2011

Hag Sameah!

Det judiska/bibliska påskfirandet inleds ikväll (måndag). Högtiden firas till minnet av Israels folks befrielse från slaveriet i Egypten men det handlar om mycket mer.

Befrielsen från Egypten är en förebild till Guds barns befrielse från slaveriet i den ondes rike. Lammets blod räddar Guds folk från döden och Gud - "Jag själv" - handlar och öppnar vägen och möjligheten för alla som vill att lämna slaveriet och tillsammans med Gud börja vandringen mot friheten i hans rike.

Människan skapades till att leva i frihet och gemenskap med Gud i paradiset, vi blev slavar i ett främmande rike, men vägen tillbaka är öppnad. Vi har orsak att glädja oss!

Hag Sameah!

Inga kommentarer: