måndag 1 juli 2013

Är fred överhuvudtaget möjligt?

Värderingarna i det palestinska samhället verkar vara så totalt annorlunda än vad vi är vana med i västvärlden (dit jag räknar Israel i det här sammanhanget) att det kanske helt enkelt inte finns några förutsättningar till fred.
Ett exempel på detta är palestiniernas fortgående glorifiering av terrorister och terrorism.Nästan alla folk har haft eller har sina frihetskämpar som man hedrar,det måste palestinierna också få ha.Problemet är att "frihetskämparna" som palestinierna hedrar genom bland annat olika TV program vanligtvis inte är något annat än rena massmördare.
Det finns inget positivt i att framhålla dem som rollmodeller och hjältar, tvärtom det enda dessa hjältar står för är hat och mord. De är inga krigshjältar utan mördare som var och en medverkat i dödandet av civila israeler.

Senaste månad hedrades terroristerna Abdallah Barghouti, Ibrahim Hamed, och Abbas Al-Sayid i de palestinska myndigheternas TV. Alla dessa män hade medverkat i självmordsattacker som dödat flera tiotals civila israeler och skadat hundratals.
Palestinian Media Watch rapporterade om TV-programmet vilket resulterade i att palestinsk TV ännu en gång förklarade att de ser männen som hjältar, inte som terrorister.

Programledare Manal Seif, PA TV: "Palestinian Media Watch förtalade dessa hjältar och påstod att de är terrorister...om de ser dessa fångar som terrorister - vi ser dem som hjältar." PA honors 3 terrorists serving 166 life sentences

 Official PA TV attacks PMW for using word "terrorists" for three planners of suicide bombings who are serving 166 life sentences for murder

Inga kommentarer: