tisdag 30 juli 2013

Dödsdömda fredsförhandlingar

Med den inställning Mahmoud Abbas visade inför journalister i Kairo i går finns det inte en chans att fredsförhandlingarna skall lyckas.
"Efter en slutlig lösning kommer det inte att finnas en enda israel - civil eller soldat - i vårt land", sade Abbas.
Hur skulle omvärlden månne reagera om Israels president skulle klargöra att målet med förhandlingarna är att inte en enda palestinier skall finnas på israeliskt territorium? (anklagelser om apartheid, rasism, etnisk rensning skulle hagla över Israel)

"Vi har redan gjort alla nödvändiga eftergifter... Östra Jerusalem är den palestinska statens huvudstad... om det måste ske vissa landbyten, lika i storlek och värde, kan vi diskutera saken , inte mera inte mindre", sade Abbas.

Abbas utgångspunkt inför förhandlingarna är alltså en dröm, inte fakta.Fakta är:
- Det har aldrig existerat någon palestinsk stat, och Jerusalem har aldrig varit huvudstad för något annat folk än judarna.
- Palestinierna kan inte utgående från fakta kräva "landbyten" eftersom de inte har något territorium att byta bort.En eventuell palestinsk stat måste bildas på ett territorium som redan i internationella avtal har getts till det judiska folket. (Palestina mandatet, San Remo konferenssen)

När det gäller fredsförhandlingarna kan man konstatera att Hamas, som regerar i Gaza, naturligtvis motsätter sig förhandlingar överhuvudtaget men inte heller PLO ställer sig enhälligt bakom förhandlingarna.Frågan blir då vem Israel egentligen förhandlar med och vilken tyngd har de bakom sig.

Abbas: 'Not a single Israeli' in future Palestinian state

Inga kommentarer: