måndag 22 juli 2013

Brott mot avtal enligt Mohammeds modell

Mahmoud Al-Habbash, palestinsk minister med ansvar för religionsfrågor, höll ett tal senaste fredag där han hänvisade till Mohammeds fredsfördrag med Mecka som modell för dagens situation.Mohammed slöt ett tio årigt fredsfördrag som han bröt efter två år varefter han erövrade Mecka.

Det kan inte vara lätt att vara israelisk politiker, hur skall man kunna lita på att en eventuell överenskommelse kommer att följas?
Från PMW:

Muhammad signed a 10-year truce
at Hudaybiyyah with the tribes of Mecca,
but two years later he attacked and conquered them

PA Minister of Religious Affairs Al-Habbash,
in the presence of Mahmoud Abbas,
compared PA agreements with Israel
to Muhammad's pact that led not to peace
but to defeat of the peace partners:
"This is the example and this is the model"

Inga kommentarer: