tisdag 16 juli 2013

EU visar sitt rätta ansikte

Den israeliska tidningen Haaretz rapporterade idag att EU slagit fast nya riktlinjer för EU staternas samarbete med Israel.
Det är ingen nyhet att EU motsätter sig de judiska bosättningarna och inte erkänner Israels rätt till Judéen och Samarien.Men nu går man ett steg längre.
EU kommissionen förbjuder nu i sina nya direktiv alla sina 28 medlemsstater att ekonomiskt stöda eller samarbeta med någon som bor i de judiska bosättningarna på västbanken eller i östra Jerusalem.Inga stipendier, forskningsmedel eller pris  får heller tillfalla sådana personer.
I alla avtal som ingås mellan EU (eller dess medlemsstater) och  Israel måste det härefter finnas med en klausul som säger att bosättningarna på västbanken inte hör till Israel.

Reaktionerna från Israel har varit upprörda. Röster på högerkanten beskriver direktiven som rasistiska och diskriminerande men också arbetarpartiets ordförande säger att det är olyckligt att EU istället för att försöka stöda USA ansträngningar att få igång fredsförhandlingar fokuserar på bojkotter och sanktioner.

Representanter för PLO prisar naturligtvis EU:s beslut. 
För trots att västbanken är ett omstritt område där gränser kan dras först efter att förhandlingar har lett till resultat gäller EU:s bojkott endast judar. De palestinska araberna (PA) kommer fortsättningsvis att erhålla ett frikostigt ekonomiskt stöd.( som sedan bland annat används till att betala lön till terrorister som sitter i fängelse i Israel)

Genom direktiven visar EU ledarna att de inte bryr sig om internationella avtal eller historiska fakta.
Judar bodde i området öster om Gröna linjen innan Jordanien ockuperade området i kriget 1948. Jordanien fördrev alla judar från det som i dag kallas västbanken och östra Jerusalem.
EU ger genom sina direktiv såhär i efterskott sitt stöd till den jordanska ockupationen och fördrivningen av judarna.

Flera av de ledande EU staterna var dessutom med under konferensen i San Remo efter första världskriget och medlemmar i Nationernas Förbund.Vid San Remo konferenssen och i stadgarna för Palestina mandatet, som tillsattes av NF, sägs det klart och tydligt att judarna har rätt  att bosätta sig i sitt historiska hemland till vilket Judeéen och Samarien hör.(San Remo beslutet och stadgarna för Palestina mandatet är bindande internationella avatal).

Det kan ännu tilläggas att den så kallade Gröna linjen (mellan det som EU erkänner som Israel och västbanken) är en vapenstilleståndslinje från 1949 och i vapenstilleståndsavtalet sägs det klart och tydligt att linjen inte är någon gräns och inte heller skall påverka var en framtida gräns dras.

När EU nu med sina direktiv drar upp en gräns mellan Israel och de judiska bosättningarna är det ett klart brott mot tidigare avtal.

Med största sannolikhet kommer direktiven visa sig vara en större förbannelse för EU staterna är för Israel.
För oss EU medborgare visar direktiven att de högsta beslutfattarna inte bryr sig om lag och rätt vilket betyder att vi inte behöver visa någon respekt för deras beslut.

Läs också: Juridiska och historiska fakta som borde beaktas vid FN omröstningen om Palestina (del 3/4)

EU: Future agreements with Israel won't apply to territories (Haaretz)
 "The European Union has published a guideline for all 28 member states forbidding any funding, cooperation, awarding of scholarships, research funds or prizes to anyone residing in the Jewish settlements in the West Bank and East Jerusalem. The regulation, which goes into effect on Friday, requires that any agreement or contract signed by an EU country with Israel include a clause stating that the settlements are not part of the State of Israel and therefore are not part of the agreement."

Right-wing MKs: EU decision racist, we will build more in settlements 

 Settler leaders: Israel should ban EU projects in Area C

The baseless hatred of the EU towards Israel

EU officially publishes settlement guidelines despite Israeli objections
 "Israel's angry reaction and claims that the EU is essentially prejudging the outcome of negotiations, Ashton said that this is not the case, and that it "has been the EU's long-held position that it will recognize changes made to the borders once agreed by both parties."
EU slår alltså först fast var gränsen skall gå... sedan får parterna förhandla!

Inga kommentarer: