torsdag 4 juli 2013

Militärkuppen i Egypten

I Israel följer man naturligtvis noga med vad som händer i grannlandet Egypten efter militärkuppen.
Gabi Ashkenazi, förre stabchefen för IDF, säger att arméns maktövertagande i Egypten inte medför någon omedelbar fara för Israel. Armén kommer att vara fullt upptagen med inrikespolitiska frågor, anser Ashkenazi.
Israels förhållande till Muslimska Brödraskapet i Egypten har inte varit bra så om man vill se positivt på militärkuppen kan man hoppas på bättre relationer.
Men det finns också risk för att situationen i Egypten inte lugnar ner sig och det blir fullt kaos och inre stridigheter. En sådan situation är inget som Israel eller någon annan önskar sig.
 Jerusalem Post skriver att palestiniernas ledare Abbas gratulerat Egyptens armé och nya ledaren Mansour efter kuppen.
Staterna i Mellanöstern har reagerat väldigt olika på militärens maktövertagande.Turkiet har fördömt kuppen, medan Gulfstaterna har välkomnat den nya ledningen. Tunisien har betecknat avsättandet av den valde presidenten som oacceptabelt.
Västvärlden vet inte riktigt hur de skall ställa sig till det som hänt och försöker undvika att beteckna det inträffade som en militärkupp.

Former IDF chief: Morsi's fall doesn't pose immediate danger to Israel 

Islamists call for "Friday of rejection" as security forces arrest supreme leader 

In Arab World, Egypt turmoil elicits both praise and censure

Analysis: The spring that never came

Drama in Egypt a semantics headache in Washington

Inga kommentarer: