måndag 29 juli 2013

Frigivning av fångar väcker motstånd

Israels premiärminister Netanyahu lyckades i söndags övertala regeringen att gå med på att frige 104 palestinska terrorister för att... ja för att vadå?
USA har antagligen pressat på för att Israel skall frige en del fångar och de palestinska ledarna kräver att alla palestinska fångar skall friges.
Men att Israel beslutar att frige terrorister och mördaresom fått sina domar fastställda i domstol ( det är alltså inte fråga om krigsfångar) utan att få något i gengäld och innan fredsförhandlingar ens kommit igång betraktas av många israeler som ett stort misstag och för anhöriga till terroroffer kan det kännas som ett slag i ansiktet.
Det har också noterats i Israel att det som USA kräver av Israel är något USA aldrig själv skulle gå med på.
Man är också i Israel smärtsamt medveten om att USA fortfarande efter 28 år håller den israeliske spionen Jonathan Pollard i fängelse och envist vägrat frige honom trots att den långa fängelsedomen är unik. ( se Dags för frigivning av Jonathan Pollard? )

Jerusalem Post skriver:
Too high a price 
"... Based on the track record for past talks, there is a good chance that terrorists will be released for naught. Freeing these hardcore convicts should come, if ever, at the end of the peace process when the Palestinians have agreed to live in peace alongside a Jewish state.

The fact that even “moderate” Palestinian leaders seem obsessed with securing the freedom of prisoners convicted of murdering Jewish civilians and that these terrorists are regularly glorified as heroes reflects a great deal about their attitudes.

None of this bodes well for talks whose success depends on Palestinians being reconciled to Israel’s existence.

 Israel should not have to foot the bill for the failure of the Palestinian leadership to prepare its people for peace with the Jewish state. And no Israeli who has already experienced the unfathomable pain of knowing that another person intentionally killed a loved one should be forced to endure the additional torture of seeing that murderer go free in exchange for the dubious prospect of a renewed peace process.

What’s more, by caving in to the Palestinian demand to pardon terrorists convicted of murdering innocent civilians, Israel blurs the clear differentiation that must be made between legitimate political activity used by Palestinians in pursuit of self-determination and the illegitimate use of terrorism to further their political goals.

Resuming negotiations toward a two-state solution is no more an Israeli interest than it is a Palestinian interest."

Israel should not have been forced to pay such a hefty price, nor should it have agreed to do so. 
Would Americans Release Terrorist Killers?

A triumph for terror

Inga kommentarer: