torsdag 30 april 2015

FN:s Mellanösternsändebud i Gaza

Nickolay Mladenov som representerar FN:s generalsekreterare i fredsprocessen i Mellanöstern har besökt Gaza.
Gaza regeras av terroristorganisationen Hamas som hänsynslöst utnyttjar den egna befolkningen för sina egna syften och som strävar efter att erövra och utplåna Israel. I det svåra läge som Gaza befinner sig i prioriterar Hamas upprustning. Nya vapen skaffas och byggs och tunnelnätverket för att attackera Israel konstrueras på nytt efter att ha förstörts under kriget senaste sommar. Ungdomar och barn får stridsutbildning för att vid lämplig tidpunkt sändas i strid mot Israel.
Vad har månne FN-sändebudet för budskap att förmedla i Gaza?
Jo, blockaden av Gaza borde lyftas så att material och människor fritt kan röra på sig. Vidare beklagar Mladenov att samarbetet mellan terroristorganisationen Hamas och de moderata terroristerna i Fatah inte kunnat genomföras enligt planerna.
Det verkar som om FN skulle anse att när problemen är stora så kanske det är bäst att se åt ett annat håll.
Faktum är att så länge Hamas har något att säga till om har palestinierna ingen framtid.

New UN peace envoy visits Gaza for first time, calls for end to Israel's blockade
 "We in the United Nations, along with our partners in the international community, have a responsibility to ensure that Gaza is not just being reconstructed... but that the blockade which stops access to construction materials, to movement of people, goods... is lifted," AFP quoted Mladenov as saying in Gaza on Thursday....
... "I strongly believe that it will hurt the cause of the Palestinian people if division, if the lack of unity, is not addressed as soon as possible," he said.

"I hope that the United Nations will be able to support the efforts to strengthen this unity," he added.

Inga kommentarer: