fredag 17 april 2015

Hamas på "fångarnas dag"

 Hamas: "Vi säger till sionistfienden: ni är alla måltavla för oss och vårt motstånd, vi kommer att bekämpa er tills vi slutligen blir av med er och tar så många fångar som möjligt för att befria våra hjältar.
Våra män, våra kvinnor, våra barn ser fram emot att kidnappa era soldater och bosättare var än de befinner sig."


Inga kommentarer: