onsdag 4 november 2015

Egypten sätter stopp för tunnelsmugglingen till och från Gaza

Egypten har på några veckor gjort mer för att få slut på smugglingsverksamheten under gränsen mellan Gaza och Egypten än vad Israel gjort under tiotals år säger tunnelägarna.
Egypten har helt enkelt vid upprepade tillfällen pumpat in havsvatten och därmed översvämmat tunnlarna och området vid gränsen.
Om Israel hade gjort detta skulle FN och världen i övrigt protestera men Egypten får göra som de vill (det är ju araber mot araber så ingen bryr sig).
Havsvattnet sätter inte bara stopp för smugglingen den kan i värsta fall förstöra sötvattenkällorna i Gaza.
'Egypt has done more damage to Gaza tunnels in a few weeks than Israel did in 2 decades'

Inga kommentarer: