måndag 30 november 2015

Minnesdag för judiska flyktingar från arabvärlden

I dag hålls en minnesdag där man kommer ihåg de omkring 850.000 judar som tvingats fly från arabstaterna.
Efter att Israel blev självständig 1948 tvingades judarna lämna de flesta arabländerna. Dessa judar och deras ättlingar utgör i dag över hälften av Israels befolkning.

850,000 Jews fled from Mideast countries and Iran in 1930s-50s

...Jews in Arab and Muslim countries started flocking to Israel before the establishment of the modern state but the number of refugees surged after 1947, mostly at the direction of the Arab League.
Flourishing communities from across the Middle East dwindled and in many cases disappeared completely.
Today Jews of eastern descent make up more than half of Israel’s population...

Inga kommentarer: