onsdag 11 november 2015

Pressmeddelande: ECI kritisk till nära förestående direktiv angående EU-etikettering

  ECI:s jurist Andrew Tucker: ”EU ger ekonomiska bidrag och samarbetar med otaliga länder som har bosättningar i ockuperade territorier, till exempel Marocko, Turkiet och Ryssland”. ”Om det är EU:s policy att inte stödja aktiviteter på ockuperade territorier, då bör den policyn appliceras på samma sätt i alla liknande situationer”.

 ECI kritisk till nära förestående direktiv angåendeEU-etikettering:EU bör främja samarbete – inte splittra
 Bryssel, 10 november 2015 – Europeiska koalitionen för Israel har utfärdat ett skrivet uttalande mot det nära förestående direktivet att etikettera israeliska varor producerade i de omdiskuterade territorierna Judéen, Samarien, Golanhöjderna och östra Jerusalem. Direktivet förväntas bli publicerat i Bryssel på onsdag. I uttalandet i Bryssel i tisdags, kallade ECI:s grundare och direktor Tomas Sandell steget, som kommer bara en dag efter den 77:e årsdagen av Kristallnacht: ”Ett första steg på en sluttande väg utför som riskerar att leda Europa tillbaka till mörka medeltiden”.
”Direktivet kommer olägligt, är disproportionerligt och helt enkelt bristfälligt”, sa han i Bryssel i tisdags. ”Detta (direktiv) kommer inte bara att stigmatisera legitima israeliska företag, utan riskerar tusentals palestiniers försörjning, som för närvarande är anställda av israeliska företag som finns i de omdiskuterade territorierna”.
Radikala anti-israeliska NGO-grupper i hela Europa, vars slutliga mål är att fullborda en total bojkott mot Israel, har kämpat i åratal för att få igenom direktivet.
I en skrivet uttalande i tisdags, påpekar ECI:s jurist Andrew Tucker att ”EU ger ekonomiska bidrag och samarbetar med otaliga länder som har bosättningar i ockuperade territorier, till exempel Marocko, Turkiet och Ryssland”. ”Om det är EU:s policy att inte stödja aktiviteter på ockuperade territorier, då bör den policyn appliceras på samma sätt i alla liknande situationer”, skriver han.
Han förklarar också hur lagar som berör ockupation inte förbjuder den ockuperande makten att tillåta sina egna medborgare finnas på plats och driva produktiva företag i de ockuperade territorierna. Tvärtom erkänner man behovet för den ockuperande makten att vidmakthålla ordning och säkerhet i dessa territorier i avvaktan på en resolution av underliggande dispyt.
Varor från de omdiskuterade territorierna är redan exkluderade från avtal för den fria handeln mellan EU och Israel och etiketteras separat från andra israeliska varor när de passerar EU:s tullar. De kommande riktlinjerna bör appliceras även på denna konsumentmärkning.
Även om Europeiska kommissionen hävdar att direktivet strikt är ”en teknisk fråga”, eftersom det politiska beslutet togs av utrikesministrar i EU redan 2012, är det klart att dessa steg är till för att sätta ekonomisk och politisk press på Israel. Inga sådana steg har applicerats på Palestinska myndigheten som fortfarande vägrar komma tillbaka till förhandlingsbordet och i stället fortsätter med sin uppvigling till våld. Högre israeliska tjänstemän har kallat direktivet ”en belöning för palestinsk terrorism”.
Enligt Israels ambassadör vid EU, David Walzer, ”väcker direktivet smärtsamma minnen i judiska samhällen i Israel och runt om i världen, då de påminner sig den 77:e årsdagen av Kristallnatten”.
Sandell insisterar på att Europeiska kommissionen inte borde ge efter för radikala grupper som vill isolera och demonisera Israel. ”Det nya direktivet främjar inte fred och samarbete, utan snarare separation och fientligheter. Europeiska kommissionen borde veta bättre. Europeisk integration under 1950-talet kom till genom att tvinga tidigare fiender att arbeta tillsammans, inte genom att separera dem eller skapa ytterligare fientligheter.”
”I en situation där hela Mellanöstern sveps in i en avgrund av våld och kaos, borde EU stödja Israel, som är det enda landet i regionen som delar sina demokratiska värderingar, och inte underminera genom att peka ut enbart Israel för etikettering”, sammanfattade Sandell.
Det är fortfarande oklart hur direktivet kommer att implementeras inom EU:s medlemsstater. Lagstiftningen är komplicerad och varierar alltefter produkt. I en del fall kan det bli obligatoriskt för alla medlemsstater, medan det i andra fall kommer att vara upp till respektive stat att besluta.

Inga kommentarer: