fredag 11 november 2016

Årsdagen av Arafats död - PA: Israel förgiftade honom

På årsdagen av Yasser Arafats död upprepar de palestinska myndigheterna lögnen att Israel förgiftade Arafat.
Arafats död har utretts flera gånger och ingen har kommit fram till slutsatsen att han förgiftades.
Trots det är det så de palestinska myndigheterna framställer saken och nu med tillägget att Israel också försöker döda Mahmoud Abbas.

PA TV: Israel murdered Arafat, now targeting Abbas - "the plot is renewed"


Inga kommentarer: