tisdag 1 november 2016

Även gamla muslimska texter talar om Tempelberget

En artikel som tar upp hur man i gamla och nyare muslimska texter beskriver Tempelberget. Det har tidigare varit en självklarhet att Klippmoskén byggdes på samma plats som Salomos tempel tidigare funnits på.
Det verkar vara först med den moderna palestinska historieförfalskningen som man börjat förneka judarnas koppling till Tempelberget. Allt för att skapa en historia åt ett folk som inte ens existerat som folk mer än ca 60 år.

Centuries before trying to deny it, Muslims carved Jewish link to Jerusalem into mosque

Inga kommentarer: