söndag 6 november 2016

Krav på att Dödahavsrullarna "återlämnas" till palestinierna i UNESCO?

Det rapporteras att palestinierna förbereder en officiell begäran inom UNESCO om att Döda havs rullarna skall "returneras" till palestinierna.
I dagens värld skulle det inte alls vara förvånande om världens stater skulle ställa sig bakom kravet att judarna måste avstå från en av sina nationalskatter, Dödahavsrullarna, som hittades  mellan 1947 och 1956 i Qumran.
Det låter som ren dårskap men det är vad vi sett i UNESCO de senaste veckorna.

Palestinians make a play for Dead Sea Scrolls at UNESCO

Israel says Palestinians may try to claim Dead Sea Scrolls

Inga kommentarer: