tisdag 1 november 2016

Kritik av Sveriges (och Finlands) röstningsförfarande i UNESCO

Jag hoppas att också Finlands politiker tar åt sig av kritiken från Israels ambassadör i Sverige! (Det gäller UNESCO omröstningarna).

Sveriges moraliska röst hörs aldrig vid palestinsk terror (Göteborgs Posten)

"...Sorglig verklighet

Det är en sorglig verklighet att Unesco, ett FN-organ som egentligen ska skydda kulturellt och historiskt arv, har blivit så politiserat att även västerländska demokratier som Sverige drivs av politiska intressen istället för principer och historiska fakta.

Både Unescos generalsekreterare Irina Bokova och FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon har kritiserat resolutionen, vilket i sig är ytterligare ett bevis på hur internationella organisationer har kapats av en extremistisk agenda.

Ingen med intellektuell ärlighet kan på allvar betvivla att det judiska folket har historiska, kulturella och religiösa band till landet Israel. Alla försök att förneka dessa band är helt enkelt en urholkning av vetenskapen. Att Unesco främjar anti-vetenskaplig propaganda är ännu ett tragiskt exempel på det skamliga tillstånd FN:s institutioner befinner sig i. Den fria världen skulle gynnas av att stoppa dylika resolutioner i stället för att stå vid sidan av och se på i tystnad.

Isaac Bachman


Israels ambassadör i Sverige"

Inga kommentarer: