torsdag 14 februari 2013

CIA chef om islams tolerans och fredlighet

Ibland blir man bara förstummad över hur dumma ledande politiker kan vara.
I videoklippet härunder förklarar CIA:s nya chef hur fredlig och tolerant religionen islam är. Han nämner bl.a.Egypten, Saudi-Arabien och Indonesien.
Här lite om verkligheten i Saudi-Arabien:
WEA RLC: Saudi Arabia Arrests 53 Ethiopian Christians at Private Worship Service
"Den 8 februari arresterade de saudiska myndigheterna 53 etiopiska kristna – av dem 46 kvinnor – som deltog i en kristen samling i ett privathem som hyrts av en etiopisk troende i Dammam, provinshuvudstaden i Saudiarabiens östra provins...
...Den saudiska regeringen har inte genomfört ett antal utlovade reformer som ska sträva till att stöda tanke-, samvets- och religionsfrihet, konstaterade organisationen U.S. Commission on International Religious Freedom i sin årliga rapport 2012. Rapporten berättar att den saudiska regeringen fortfarande förbjuder alla former av offentliga religiösa uttryck andra än sådana som hör till regeringens egen tolkning av en riktning av sunnitisk islam; man har förbjudit kyrkor, synagogor, tempel och andra icke-muslimska gudstjänstlokaler, man uttrycker både i skolböcker och på webben en fortsatt intolerans och uppmanar till våld, samt ibland avbryter man även privat religionsutövning..."
Enligt Freedom House är Saudi-Arabien ett "icke fritt" land.

Här info om situationen för den kristna minoriteten (ca15%) i Indonesien:
Indonesia (Opens doors)
" Indonesia has more than 360 different ethnicities and more than 700 dialects. The country's founding ideology, called 'Pancasila', promotes unity and Indonesia has become known as model for democracy in a Muslim country.
However, the increasing number of extremist Muslim organisations in the country is affecting the existence of churches by putting pressure on believers. Although these organisations do not have strong political representation, their influence is large. The secular Setara Institute reported 129 incidents of violence and 179 violations of religious freedom from January to June 2012. The unsuccessful suicide bombing at the Gereja Bethel Injil Sepenuh church in Java on 25 September 2011 took everyone by surprise and shocked the Christian community across the country.  As Indonesia prepares for national elections in 2014, Christians might become increasingly easy targets."

Ladies and Gentlemen, Presenting the next Director of the CIA!!!
Här har vi ett exempel på hur muslimska ledare i Egypten uttrycker sig.

Inga kommentarer: